Aktuality

XLV. sněm Notářské komory České republiky

Dne 21.6.2022 proběhl XLV. sněm Notářské komory ČR. Všichni přítomní delegáti jed0nomyslně schválili zprávu o činnosti prezidia NKČR za rok 2021. Dále delegáti projednali a jednomyslně schválili interní předpisy, upravující notářskou činnost a činnost orgánů notářské samosprávy.

Všechny aktuality