Činnosti NKČR v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)

Statistické údaje


Počet oznámení o podezřelých obchodech (§ 27 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.)
2020
2021

Počet přijatých oznámení o porušení AML zákona, provedených kontrolách, zjištěných porušeních a rozhodnutí o přestupcích
2020
2021