Ad Notam - ceny a předplatné

cena jednoho čísla ... 120,- Kč vč DPH
cena ročního předplatného ... 480,- Kč vč. DPH
cena předplatného do zahraničí se neliší od ceny předplatného v ČR a činí ... 480- Kč

Příjem objednávek:
písemně: Impax, spol. s r. o., Na usedlosti 1697/5, Praha 4
e-mailem: predplatne.adnotam@nkcr.cz