Notářské zkoušky - potvrzení o notářské praxi

Podle § 22 odst. 3 notářského řádu (účinného od 1.1.2022) jsou stanoveny limity pro započítání notářské praxe u notářského koncipienta pro účely připuštění k notářské zkoušce: 
Do doby notářské praxe koncipienta se započítává dovolená čerpaná v době trvání této praxe. Nevykonává-li koncipient notářskou praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby notářské praxe nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.

Podle zákoníku práce je překážkou v práci na straně zaměstnance (důležité osobní překážky) i mateřská a rodičovská dovolená (§ 191 zákona č. 262/2006 Sb.).

Délku praxe tak nelze (mj.) dokládat ve smyslu  § 5 odst. 2 zkušebního řádu potvrzením notáře o délce pracovního poměru. Je potřeba doložit potvrzení notáře o délce notářské praxe (v němž budou zohledněny limity, kladené § 22 odst. 3 notářského řádu).  Lze využít níže uvedený formulář.